Effektiv svømmetræning 2: Flyt din syregrænse

Du skal udfordre din anaerobe tærskel, hvis du vil svømme hurtigere og hårdere. Træningen flytter grænsen for, hvornår arme og ben bliver ramt af mælkesyre.

Dine resultater kommer ikke kun af mange baner i svømmehallen. Du skal også træne intensive intervaller - hvis du vil være hurtigere? Foto: Shutterstock

Udebliver udviklingen?

Mange oplever, at de træner og træner, men at udviklingen stagnerer på et tidspunkt. Hvis du vil flytte grænsen for dine evner i svømmebassinet, undgår du ikke at udfordre din tærskel. Tærskeltræning er fundamentet for al udvikling og den vigtigste træning, hvis du vil svømme længere distancer.

Svøm ud af comfort zone

I dagligdagen vælger mange at motionere i det aerobe arbejdsområde. Det betyder, at du svømmer, så du bliver forpustet, men godt kan blive ved. Målestokken for succes er med andre ord typisk, hvor mange meter du har taget i svømmehallen - nogle gange også hvor længe du har svømmet - men ikke nødvendigvis hvor hurtigt. Du udfordrer dermed ikke din anaerobe tærskel.

Hvad er den anaerobe tærskel?

Den anaerobe tærskel nås, når kroppen går fra at have ilt nok som brændstof til også at forbrænde af kroppens energireserver for at have energi nok. Sagt på en anden måde: Du har overtrådt den anaerobe tærskel, når du ikke kan trække ilt nok ned i lungerne hurtigt nok (du gisper efter vejret) og kroppen heller ikke kan transportere ilten hurtigt nok ud til musklerne (din krop syrer til).

Transporthastigheden af ilten ud til musklerne er den fysiologiske egenskab, du træner under aerob træning. Det vil sige træning, hvor der er ilt nok i systemet. Anaerob træning er træning, hvor målet er at hæve din krops evne til at skille sig af med affaldsstofferne fra den energiomsætning, der sker i musklerne, når de begynder at forbrænde af energireserverne.

Tærsklen for, hvor længe du kan arbejde uden ilt, kan flyttes gennem træning. På den måde vil du opleve, at du kan svømme endnu længere og endnu hårdere. Din generelle præstation bliver dermed forbedret ved at flytte tærsklen.

Hvordan øger du den anaerobe tærskel?

Du skal løbende træne din krops generelle effektivitet, når der arbejdes med ilt – altså aerobt. På den måde sikrer du et godt fundament for yderligere forbedringer.

Hvis du ønsker at flytte den anaerobe tærskel endnu mere, skal du begynde at opøve kroppens evne til at arbejde uden ilt.

Tip! Hver tredje gang du svømmer, skal du sørge for at svømme et program, hvor du svømmer mange korte distancer med høj intensitet. Det er samtidig vigtigt, at pauserne ikke bliver for lange. På den måde vil du opleve at blive presset så meget, at kroppen begynder at arbejde anaerobt - altså begynder at tære på din krops energireserver.

Træningsprogram: Flyt din tærskel i svømning

Er du vedholdende og presser dig med jævne mellemrum, vil du i løbet af et stykke tid opleve, at din generelle udholdenhed flytter sig sammen med din tærskel.