Historie: Brystsvømning med ynde og værdighed

Brystsvømning har altid været populær. I en periode svømmede man på siden!

I en af de første lærebøger om svømning på dansk, Holger Nielsens ’Svøm’ fra 1907, kan man se, hvordan man underviste i et benspark, hvor knæene blev trukket op under maven, og hvordan hovedet blev holdt højt og rankt over vandet.

Brystsvømning var populær

Brystsvømning var i flere århundreder den mest populære form for svømning i de fleste europæiske lande.

Det var i forvejen svært at bevare værdigheden i en aktivitet, der krævede afklædning, og derfor var den adstadige brystsvømning en mulighed for at fremvise ynde og værdighed i et uvant element.

Holdt hovedet højt

Brystsvømning blev den foretrukne form for svømning i middelalderen. Frygten for pest betød, at man ønskede at holde hovedet tørt og væk fra vandoverfladen, hvis man overhovedet blev nødt til at gå i vandet – hvilket man helst undlod.

Skriftlige kilder nævner ikke noget om, hvilken stilart, der var den mest udbredte tidligere.

Renæssancens genopdagelse af naturvidenskabelige dyder fik også betydning for de få, der beskæftigede sig med svømning på anden vis en på rent udøverplan. I 1500-1600-tallets England skrives der om, hvordan man kan imitere frøens bevægelser for at opnå fremdrift i vand. Der gives også anvisninger til, hvordan bevægelsen kan øves på land.

Brystsvømning er dermed den første beskrevne og dokumenterede stilart der kendes.

Gentleman-svømning

I 1700-1800-tallet er det som udgangspunkt udelukket, at man kan svømme andet end brystsvømning. Det gælder om til enhver tid at optræde som en gentleman – med ynde og værdighed.

Brystsvømning var perfekt til dette. Hovedet blev holdt højt, og bevægelserne foregik i afmålt tempo. Ligeledes kunne også de (få) kvinder, der kunne svømme, bevare deres feminine værdighed.

Konkurrencer i brystsvømning fra 1840

I England begyndte man omkring 1840 at konkurrere i svømning. Der kom nu fokus på bevægelsernes effektivitet, og det første man kastede sig over var bensparket.

Udfordringen i brystsvømning er den voldsomme vandmodstand, som kroppens position i vandet skaber. Dette begyndte man allerede i slutningen af 1800-tallet at arbejde på at eliminere.

Svømmede på siden

For at minimere vandmodstanden begyndte man at svømme på siden. Side-svømning var essentielt set brystsvømning svømmet skævt, svømmet på siden.

Bensparket blev modificeret til den nye vandposition, og efter yderligere forbedring opstod overarms-side-svømning. En stilart, der indeholdt mange af de elementer, der senere blev at finde i egentlig crawl.

Nu en benhård, krævende disciplin

Moderne brystsvømning har udviklet sig meget siden begyndelsen af 1900-tallet. I dag er der tale om en benhård, teknisk krævende disciplin, som er et optimalt samspil mellem reduktion af vandmodstand og optimering af bevægelsesmønstre og bevægelsesrytme.

Hos mange motionister er brystsvømning stadig den foretrukne stilart, men så er der typisk tale om en version af brystsvømning, der minder mere om 1800-tallets værdige og adstadige teknik end om den teknisk krævende, højeffektive konkurrence-brystsvømning, vi ser hos eliten.