Historie: Rygsvømning - fra frøspark til rygcrawl

Rygsvømning har udviklet sig fra lav og høj rygsvømning til rygcrawl, som vi kender det.

Allerede i 1587 kunne lærde europæere læse om fx rygsvømning i bogen "Svømmekunsten" af Everard Digby. Den var skrevet på latin, men blev senere oversat til flere europæiske sprog og lagde grunden til den interesse for svømning, som eksploderede i midten af 1800-tallet.

Brystsvømning på ryggen

Mennesket har formodentlig svømmet på ryggen, lige siden vi kastede os i bølgen første gang. Men rygcrawl er først blevet anerkendt og reguleret med indførelsen af de moderne Olympiske Lege.

De første skriftlige beskrivelser af rygsvømning stammer tilbage fra 1500-tallet. I de efterfølgende århundrede nævnes der ikke meget om rygsvømning eller udvikling af stilarten.

I bund og grund er rygsvømning i den vestlige verden på det tidspunkt brystsvømning svømmet på ryggen. Det, vi i dag kender som ”lav rygsvømning”, altså hvor hele armbevægelsen foregår under vandet.

Fra lav til høj rygsvømning

I takt med at der blev eksperimenteret med nye måder at udføre maveliggende svømning på, begyndte man også at udvikle nye måder at svømme på ryggen.

Således begyndte nogle at føre armene over vandet tilbage over hovedet, men stadig med brystbenspark. Det, vi i dag kender som ”høj rygsvømning”.

Datiden blev desuden præsenteret for forskellige blandinger, hvor forstadier til crawl indgik, blot svømmet på ryggen.

Rygcrawl blev udviklet

Først i slutningen af 1800-tallet, hvor også crawl begyndte at gå sin sejrsgang overalt i den vestlige verden, indså mange, at dette også var svaret på de udfordringer,som rygsvømning stod overfor. Rygcrawl var født.

Regler for rygcrawl

I konkurrence-sammenhæng svømmede man indtil begyndelsen af 1900-tallet kun ”frie” løb. Dvs. konkurrencer, hvor der var frit valg af fremdriftsmetode.

I takt med at stilarterne generelt blev mere raffinerede og differentierede, begyndte man fra international side at sætte regler for ”specielle” løb.

På den måde opstod brystsvømning og rygcrawl som selvstændige discipliner, der kunne konkurreres i.

Rygcrawl, som vi kender svømme-stilarten i dag, er i det store hele en kunstig form for svømning tilpasset en række regler bestemt af det internationale svømmeforbund.

I dag er crawl den stilart, der vælges, når der skal svømmes ”frit”, freestyle. Den er nemlig hurtigst.