Lær at svømme butterfly

De uvante bevægelser i butterfly kan læres. Denne introduktion fører dig igennem stilartens enkelte dele, så du lærer at svømme butterfly.

Butterfly er hårdt - og det kan se meget elegant ud. Foto: Colourbox

Butterfly ser svært ud. Men butterfly er ikke kun for øvede svømmere. Det kan læres. Det kræver lidt træning, og det kræver, at du vænner dig til nogle uvante bevægelser.

Det hårde – og det svære – i butterfly er, at de fleste ikke er vant til bevægelserne. Bevægelsesmønstrene er altså utrænede.

Bevægelserne ligger både motorisk og koordinationsmæssigt tæt på kropsstammen og arbejder symmetrisk, og det gør det til en svømme-stilart, som er til at lære.

4 forudsætninger

Der er 4 grundlæggende forudsætninger for at arbejde med butterfly:

 1. Kropsbølge-bevægelse
 2. Nakkekontrol
 3. Fodledskontrol
 4. Du skal være forholdsvis smidig omkring nakke-, ryg- og skulderpartiet. Er du ikke det, kan de indledende øvelser hjælpe.

Start med kropsbølgen

Den mest grundlæggende bevægelse i butterfly er kropsbølgen, som udgår fra pande til tåspids.

Det kan ikke betale sig at arbejde med armtag, før du oplever en grad af beherskelse af denne øvelse.

Træn din kropsbølge i butterfly

Simple armtag

Når kropsbølgen beherskes, og du oplever, at du er blevet fortrolig med hoved- og nakkebevægelsen, der er styrende i kropsbølgen – så kan du begynde at lege med simple armtag:

Én-hånds-fly
Læg dig på i vandret udgangsstilling på maven. Lav crawl-armtag med én arm mens du laver din kropsbølge.

Du kan tage en bane med hver arm – eller tage f.eks. 3 eller 5 armtag med den ene arm og så skifte til den anden.

Øvelsen kan laves med en plade eller bare med armene strakt foran dig.

3-3-3 fly
Denne øvelse er en udvikling af énhåndsfly, men her tager du 3 crawl-armtag med den ene arm, 3 armtag med den anden arm, og så tager du 3 armtag med begge arme samtidig.

Armtag i butterfly

Udgangsstilling:
- Begge arme er strakt foran kroppen. Tommelfingre er nedaddrejede og håndryggene nær hinanden på kroppens midterakse.

Trækfase:
- Håndfladerne laver en trækfase væk fra midterlinien og ind mod midterlinien igen, og albuerne nærmer sig en vinkel på 90 grader.
- Tænk på, at du tegner det øverste af et nøglehul.

Trykfase:
-Efter første kurve drejes håndfladerne let, så håndryg peger mod håndryg. Lav et kraftigt tryk på vandet, så hænderne presses nedad-bagud. Bagefter kan de føres frem over vandet.
- Tænk på, at du tegner nederste del af et nøglehul.
- Bevægelsen er kraftig og ”huggende”. Ellers bliver fremadføringen af armene svær.
- Vejrtrækning: I trykfasen løftes hovedet til indånding – og i fremadføringen sættes panden mod vandoverfladen og starter bølgebevægelsen.

Fremadføring:
- Albuerne bøjes. Hovedet bøjes (hagen mod brystet) – og hænderne føres frem til udgangsstillingen foran hovedet. Prøv at tænke på, at håndryggene skal møde hinanden i udgangsstillingen.
-Vigtigt! Du vil opleve, at det er umuligt at løfte armene over hovedet og frem, hvis du ikke bøjer nakken. Prøv eventuelt at lave bevægelsen på land – og bemærk forskellen mellem at have oprejst hoved og bøjet nakke...

Her kan du se armtag i butterfly:

DGI svømning - Butterfly - Arme front

Sæt kropsbølge og armtag sammen

Du kan nu (med svømmefødder) udfordre dig selv: Sæt kropsbølgebevægelsen sammen med de symmetriske arme.

Man vil typisk lave to kropsbølger pr. armtag:

 • Bølge (som er lidt kraftigere) når trykfasen begyndes
 • bølge i fremadføringen
 • glidefase i udgangsstillingen – før nyt armtag begyndes.

DGI svømning - Butterfly - Ben profil

7 gode råd

 1. Hovedet er styrende og igangsættende for bevægelsen. Det er ikke nok at lave svaj i hofterne, hvis ikke nakken bøjes i trykfase og fremadføring.
 2. Bløde latino-hofter! Smid den kolde nordbo fra dig – og tænk frække hofter!
 3. Afslappede fodled sikrer den bedste afvikling af bølgebevægelsen.
 4. Isætning skal være på midteraksen og ikke ”for bred” (det bliver for hårdt og med for meget modstand).
 5. Tænk armtaget som en træk-fase og en tryk-fase, hvor "tryk" skal hjælpe dig til at få armene op og fri af vandet.
 6. Hvis du løfter hovedet for højt i vejrtrækningen, laver du en bevægelse, der går mod den naturlige kropsbølge. Træk derfor vejret lige henover vandoverfladen. Kig evt. ned mod vandoverfladen, når du trækker vejret. Øjnenes fokus vil hjælpe dig med hovedets placering.
 7. Sørg for at få din isætning i langt ude – med et ”smalt” udgangspunkt.

Her kan du se butterfly:

DGI svømning - Butterfly - Fra kant

God fornøjelse med butterfly – en alt for overset og meget flot stilart!