Varigt vægttab – er et hurtigt eller langsomt vægttab bedst?

Et er at tabe sig, noget helt andet er at vedligeholde sit vægttab efterfølgende. Hvilket tempo sætter de bedste vilkår for et varigt vægttab?

Langt de fleste ender med at tage på igen efter en slankekur. Foto: Colourbox

Læs også: Svært at holde vægten efter en slankekur

De fleste formår at tabe sig – og nogle gange ganske stort. Det er en udfordring i sig selv, da et eller flere vaner skal lægges om. Det kan være utrolig svært at ændre en vane, når den har stået på i flere år. Derfor kan vilje og motivation for en tid være nok til at gøre en forandring – indtil der ikke er mere tilbage af det.

Det er derfor, at langt de fleste efter et par år formår at tage det meste eller det hele på igen. Det er perioden efter vægttabet, der er den helt store udfordring.

Alt andet lige er det vægttabet, der går forud for vægtvedligeholdelsen. Det er ikke alene her overvejelserne om, hvordan jeg vil tabe mig bliver gjort, men også om det sætter rammerne for de bedste vilkår efter vægttabet. Ofte er et af overvejelserne om hvorvidt, det er bedre at tabe sig langsomt over en længere periode eller omvendt?

Hvad undersøgelserne siger

Sundhedsstyrelsen har udgivet et par publikationer om metoden ”Små skridt”. Det står næsten i navnet, men det går kort sagt ud på at tabe sig (meget) langsomt ved at ændre ganske lidt på vanerne. Det er i overensstemmelse med, hvad de fleste tror, er den rigtige måde, men er det nu også det?

Læs også: Kostråd: Opnå vægttab i din træning

Forskning er dyrt – særligt når det er lodtrækningsforsøg og foregår over lang tid. Derfor er der kun ganske få undersøgelser, som har haft ressourcer nok til at få svar på spørgsmålet. Alligevel viser de alle det samme.

I to undersøgelser blev svært overvægtige voksne tilfældigvis placeret i en gruppe, hvor de enten skulle spise mindre eller meget mindre i en periode. I den ene undersøgelse skulle de tabe sig over hhv. fire eller otte uger. Efter en måned havde begge grupper taget lige meget på igen uden markant forskel. I den anden undersøgelse var det over fem eller 12 uger. I de efterfølgende ni måneder havde forsøgsdeltagerne taget ca. 50 % af den vægt, de havde tabt, på igen uden markant forskel mellem grupperne.

Det tyder altså ikke på, at tempoet på et vægttab har en afgørende faktor for, hvor succesfuld du er med at vedligeholde et vægttab.

En undersøgelse tog dog et andet udgangspunkt for, hvad der et hurtigt og langsomt vægttab. Her blev de to grupper sat til enten at tabe sig over tre eller seks måneder. I de efterfølgende tre år efter vægttabet var der endnu en gang ikke forskel, og begge grupper havde taget næsten 70 % af vægten på igen.

Læs også: Optimér kosten: Øg vægttab under træning

Undersøgelsen fandt ikke meget nyt end hvad, tidligere undersøgelse havde vist, men der var stadig et interessant fund. Nemlig, at den gruppe, der skulle tabe sig over seks måneder, havde flere, der valgte at droppe ud af eksperimentet end de, der skulle tabe sig over tre måneder. Det kan muligvis forklares ved, at forventningsglæden ved at tabe sig blev til en skuffelse, da resultaterne var for små og langsomme.

Det er individuelt

Svaret på, om det er bedre at tabe sig langsomt eller hurtigt, finder du sandsynligvis bedst hos dig selv.

For nogle giver det en øget motivation at fortsætte efter et stort vægttab. For de samme kan det virke demotiverende at gå efter et langsomt vægttab, når det er lige nu og her, at de har masser af overskud og mulighed for at gøre det.

For andre bliver det at tage munden for fuld, da det kræver en del ændringer i ens hverdag, og i stedet giver dårlig samvittighed over ikke at lykkedes.

Læs også: Konkrete råd til at hjælpe med dit vægttab

Der er mange ting at overveje. Du kender dig selv bedst og ved,  hvad der vil virke - og ikke vil virke for dig. Det kommer sikkert til at tage nogle forsøg, og vægten vil svinge eller stå stille. Det er desværre en del af processen.

Det bedste er at fortsætte eller sætte prop i, når vægten svinger tilbage til udgangspunktet. Det er bedre at have tabt sig noget efter et år og give det forsøg til, når der er mulighed for at give det et forsøg igen end at starte helt forfra.