Start på løb: Hvad sker der i din krop?

Allerede efter 4-5 ugers løbetræning kan du mærke, at du er i bedre form. Læs om, hvordan løb påvirker din krop.

Dit kredsløb er forbedret allerede få uger efter, at du er begyndt at løbe. Foto: Colourbox

Kroppen tilpasser sig løb

Når du begynder at løbe, sker der nogle fysiologiske tilpasninger i din krop:

  • Hjertet bliver stærkere og kan pumpe en større mængde blod ud pr. slag
  • Hjertefrekvensen (pulsen) ved et givent arbejde falder, ligesom hvilepulsen også falder
  • Muskulaturen forbedres med flere kapillærer og en større enzym-aktivitet.

Disse fysiologiske tilpasninger sker hurtigt, og som begynder vil du allerede efter ca. 4-5 uger opleve, at din form er blevet bedre.

Du oplever, at pulsen falder, og at det ikke er så fysisk hårdt at gennemføre en opgave som tidligere.

Hele kroppen bliver stærkere

Løb aktiverer mange af kroppens store muskler, primært i underkroppen. Og så er løb kredsløbstræning: Det stiller store krav til hjerte, blod og blodbaner.

Når du fortsætter med løbetræningen, vil du opleve at:

  • Musklerne bliver stærkere
  • knogler, led og senevæv bliver stærkere, og
  • ledbrusken bliver tykkere.

Ændringer tager tid

Disse tilpasninger vil ske langsomt, og specielt senevæ¬vets tilpasninger kan tage meget lang tid. Det er derfor vigtigt, at du som begynder starter meget langsomt op.

Tilpasningerne i kroppen foregår ved, at der først sker en nedbryd¬ning af vævet, hvorefter kroppen fjerner det nedbrudte væv og danner nyt og stærkere væv.

Den proces kan tage lang tid.

Du kan blive øm

De muskulære tilpasninger kan betyde, at du bliver øm en eller to dage efter træningen. Det er vigtigt at lytte til krop¬pen og mærke efter, hvornår den er klar til at løbe igen, så du ikke får skader.

Bedre løbeøkonomi

Løbetræning giver dig også en bedre løbeøkonomi. Det betyder, at du får en lav iltoptagelse ved en given løbehastighed. Musklerne har altså ikke brug for så meget ilt som ved en dårlig løbeøkonomi.

Løbeøkonomien har indflydelse på den aerobe præstationsevne og er afhængig af en række faktorer, bl.a. styrken, bevægeligheden og smidigheden i de involverede muskler og led. Disse faktorer forbedres ved træning.

Løb er en af de træningsformer, der forbedrer hjerte-kredsløbet mest.