Lær at kende forskel på øv og øv

Det kræver øvelse at finde balancen i dit liv - og du skal forsøge at undgå alle øv'erne.

Det kræver øvelse at finde balancen i livet Foto: Bent Nielsen

Der er stor forskel på øv for noget, der ikke lykkedes - og så øv som i det at øve sig i noget for at blive bedre til det.

De fleste kender til store ambitioner, revolutionerende kure og komplekse planer rettet mod livsstilsforandringer. Og til de øv’er, der for mange følger med hen ad vejen.

Tænk på Olsen Banden

For at belyse denne udfordring fra et kendt perspektiv, vil jeg bede dig tænke på Egon Olsen fra Olsenbanden. Han er garant for en genial plan. Men den holder aldrig hele vejen.

Egon overser, at han, uanset sin store viden og formidable kreativitet ikke kan kontrollere verden omkring sig. Alle fra bankdirektører over gangstere til Yvonne ændrer beslutninger eller agerer uforudset.

Verden rundt om selv de mest detaljerede og gennemtænkte planer er organisk og dynamisk. Det kan være øv, men det er et livsvilkår. Og det er ok!

Læs også første artikel i rækken om motivation: Lær at bryde hverdagens mønstre

Øv dig i stedet for at sige øv

Øv dig derfor først og fremmest i at skærpe din bevidst om og accept af, at verden omkring dig er i bevægelse og under forandring.

Forskellige kortere eller længerevarende hændelser, influerer på dig, dine drømme og dine muligheder. Det være sig dit eget eller andres helbred, politiske beslutninger, forandrede økonomiske vilkår osv.. Hverdagen forskydes. Rytmen brydes. Planen holder ikke, som den var tænkt. Og det er ok!

De potentielt mange øv’er kan let komme til at fylde en del. Derfor vil jeg bede dig bruge energi og fokus på at tænke de to bogstaver ”ø” og ”v” som i det at øve sig. At øve sig er at gøre noget gentagne gange, for at indlære det i kroppen. Vi bliver bedre på forskellige niveauer, men alle, der øver sig i noget, bliver bedre til det. Vi kan også kalde det træning.

Få konkret motivationsøvelse på mail hver fredag i 8 uger - læs mere: Gratis træningsprogram: Træn din motivation

Prøv øvelse

Det leder mig hen til at foreslå en egentlig øvelse:

Jeg foreslår, som i den første artikel Lær at bryde hverdagens mønstre, at du gør dig det behageligt i din bedste stol. Sænk skuldrene. Slap af i pande og øjne. Træk vejret.

Når du er parat, så tænk lige engang over, hvor ekstremt meget, der faktisk fungerer for dig i din hverdag.

Udskriv eventuelt dokumentet, der er vedhæftet i bunden af artiklen - og skriv herpå alle de mange små og større ting, som gør din hverdag funktionel og overvejende god. Alle de helt almindelige ting, du gør og alt det gode, der er og sker mellem dig og de mennesker, du hver dag er tæt på. Vær god ved dig selv. Tag rigeligt med.

Hvis du brugte sidste uges P-plads dokument, har du nu to værdipapirer i din personlige ”forandringsportofolio”, som du måske gemmer i en mappe, du kan bruge målrettet fremadrettet.

Plej det gode

Fordi denne artikelserie handler om at opbygge motivation og skabe langsigtede og holdbare forandringer, er mit gennemgående og grundlæggende budskab, at alt arbejde med forandring bør baseres på en skærpet bevidsthed.

En skærpet bevidsthed om ikke bevidstløst at halse efter idealer og dogmer - men derimod om bevidst og fokuseret at arbejde med dine tanker om dig selv og din balance i sundhed. Ja, din balance i livet i det hele taget.

Læs også fjerde og sidste artikel i rækken om motivation: Det BEDSTE råd: Find en rejsefælle

Dette vil og skal udfordre og udvikle din tankegang, så du sikkert kommer mere på forkant med, at mangt og meget vil sætte rammerne for din udvikling. Og at den udvikling du ønsker, skal være afbalanceret i forhold til, hvem du er, hvordan dit liv er lige nu.

Derfor vil jeg bede dig om også at øve dig i at se på dine værdier. Hvad er absolut mest betydningsfuldt for dig? Hvad vil du for alt i verden ikke undvære? Det skal du pleje og gerne træne hver dag.

Hvis du fulgte øvelsen i ”Lær at bryde hverdagens mønstre” og fandt frem til et ord, så øv dig i fortsat at fokusere på det. Ellers øv dig i at se alt det gode, du gør. Og anerkend dig selv for det. Endeligt kan du øve dig i at turde justere og tilpasse din plan, så den bliver i dynamisk og i overensstemmelse med dit øvrige liv.

God fornøjelse med at øve dig – det er langt fra øv!

Læs også tredje artikel i rækken om motivation: Undgå nedture: Er det mål eller selvmål?