Steder i Danmark du må vandre: Pøle Å

Vil du gerne opleve et rigt naturliv med masser af dyr, så skal du tage den her vandrerute.

På billedet ses en del af Pøle Å. Det er også i det her område, I kan være heldige at se bævere. Foto: Susanne Findsen & Susanne Grøn

Fine naturoplevelser på dette lille stræk af Pilgrimsruten Esrum-Tisvilde mellem Hillerød og Helsinge midt i Nordsjælland.

Stort vådeområde

Pøle Å har sit udspring ved Hillerød og løber ud i Arresø med vand fra landbrug- og skovarealer i Hillerød og Helsinge-området. Spildevand og næringsstoffer fra landbruget har medvirket til at Pøle Å i årevis udledte forurenet vand til Arresø, men i 1990’erne blev kunstige søer anlagt som rensningsplan.

Solbjerg Engsø og Strødam Engsø samt de omkringliggende enge udgør det vådområde på 350 hektar, som filtrerer og opsamler fosfor og kvælstof.

Bævere og rigt fugleliv

Området har et rigt fugleliv af ænder, gæs og vadefugle samt havørne, der fouragerer i søen, som med brasen, sandart, skaller gedder og aborrer er populær blandt lystfiskere.

Mindst lige så spændende er bæver bestanden, som har været i området siden 2009. Naturen bærer da også præg heraf med overgnavede birketræer og tydelige markeringer af aktivitet på åbredden. Læs mere hos Naturstyrelsen.

Gode rastepladser og et fugletårn

Bevoksningen med siv og hvidtjørn på den ene side af åen er tæt og vild, mens modsatte side præges af søer, marker og skov. Der er mange dejlige rastepladser med borde og bænke samt et fugletårn hvorfra, man ser søer, landskab og skov.

Man kan ikke gå rundt om Solbjerg Engsø, som er landbrugsjord med græssende kreaturer, så du kan med fordel gå til søen og vende der. Hvis du er heldig, kan du se havørne ved søen.

På hjemvejen kan du tage en afstikker fra asfaltstien (Esrum-Tisvilde-Ruten) ca. 1 km. syd for søen, gennem skoven ad Frederiksborgstien og Havrebakkevej til Bendstrupvej, hvor du kommer ind på asfaltstien igen. Det giver en dejlig variation af både åbent land og tæt bøgeskov.