Steder i Danmark du må vandre: Enebærdalen

En perle i Nordsjælland er Enebærdalen i Tisvilde Hegn, som du må besøge.

Udsigt ud over klitter ved Tisvilde. Foto: VisitNordsjælland

Vores vandretur starter ved Asserbo Slotsruin, der blev grundlagt af Bisp Absalon i middelalderen, men som blev begravet af sandflugter i 1500-1600 tallet.

Området er smukt med åbent græsland, ruin, egetræsbro og voldgrav.

Torup Landsby

Følg gul rute til den gamle Torup Landsby, som før Sandflugten bestod af 18 gårde, hvor ruinen af blot en af gårdene i dag er blotlagt. Følg den gule rute mod vest gennem den lysåbne og kuperede Enebærdal, der ligger som et åndehul i skoven.

Ruten svinger nordom til Harehøj, hvorfra du får den flotteste udsigt over Kattegat.  Der er ca. 73 broncealdergravhøje i Tisvilde Hegn, som i dette område ligger tæt og højt langs kysten, som tegn til tidligere tiders tilrejsende om broncealderfolkets tilstedeværelse.

Oplev Troldeskov

Gå videre gennem den fascinerende Troldeskov af lave krogede gamle egetræer helt ud til stranden.  Herfra er vores forslag at forlade den markerede rute for at få en længere tur mod vest til Melby Overdrev, som er endnu et åbent område, der fascinerer med sin storhed (145 hektar), lyset og klitterne.

Enebærdalen - Troldeskoven.jpg
Foto: VisitNordsjælland

Overdrevet er skabt af det gamle militære skydeterræn tilhørende Melby Lejren, som nu er helt borte. Gå tilbage mod Slotsruinen af en af de tre parallelle brandlinjer, som blev anlagt i 1856 fra nord-vest mod syd-øst: Nordhuslinien, Bollejunglinien eller Asserbolinien.