Steder i Danmark du må vandre: Flyndersø og Hjelm Hede

Flyndersø og Hjelm Hede sydvest for Skive er et sted man må vandre for det er et af de bedste steder i Danmark at se et dødishul.

En af de flotte udsigter ved Flyndersø. Foto: Maria Birk Rask

Da vores selskab var i to biler, valgte vi at parkere den ene bil ved Flyndersø Mølle´s besøgscenter for derefter at køre ned og starte turen i den sydlige del af Flyndersø.

Flyndersø og Hjelm Hede - Flyndersø Mølle.JPG
Foto: Maria Birk Rask

Man finder nemt ned til bredden mod øst og kommer ind på en smal og bugtet natursti, der fører igennem et smukt lavt egekrat tæt langs Flyndersø´s bred.

Oplev et "lystræ"

Egetræet er et såkaldt ”lystræ” fordi, det dels selv kræver meget lys, men også fordi trækronerne er åbne og gør det muligt for solens stråler at passere bladene og dermed muliggøre en meget varieret underskov.

Mere end 800 insektarter har egetræet som levested, så der er masser at se på, ligesom der er gode kig ud over Flyndersø.

Se ørne

I området lever der både Havørne og fiskeørne.  Efter 6-7 km når man ”Snævringen” med borde/bænke, hvor det kan blive til en god frokostpause. Øst herfor er et lille, men dybt dødishul.

Der gror ingen træer i bunden p.g.a. ”kuldesø-fænomenet”, hvor kold luft om foråret siver ned i hullet og dræber træernes kimplanter og knopper”. En meget fin forsmag på dødishuller!

Flyndersø og Hjelm Hede - Flyndersø v. møllen (2).JPG
Foto: Maria Birk Rask

Nu når du til Hjelm Hede

Gå videre nordpå, men drej lidt ind i landet, så du kommer ind over Hjelm Hede. Det er et utrolig smukt område, med hede så langt øjet rækker. Målet er, via velafmærkede stier igennem lyngen, at finde Stovdal.

Efter 3-4 km når man frem og kan kigge ned på et kæmpestort og cirkelrundt dødishul. Får der græsser i bunden ses blot som små prikker i det fjerne. Tag dig tid til en travetur rundt i og omkring dødishullet. Derefter går turen nærmest stik nord og rammer søbredden, med høje skrænter og et fantastisk kig ned sydover Flyndersø. Gå den sidste km. til Flyndersø Mølles Besøgscenter, pluk lidt slåen og nyd det sidste kig på den storslåede natur. 

Kig også ind i den gamle bygning med meget lave døre, som indeholder en fin lille udstilling om områdets historie: Om Tatere og Rakkere der levede her omkring år 1600-1800, om fuglelivet og om Danmarks sidste ulv – altså indtil den genindvandrede.