Steder i Danmark du må vandre: Pål Ø

Vil du gerne opleve et rigt naturliv med masser af dyr, så skal du tage den her vandrerute.

På billedet ses en del af Pøl Å. Det er også i det her område, I kan være heldige at se bævere. Foto: Susanne Findsen & Susanne Grøn

Fine naturoplevelser på dette lille stræk af Pilgrimsruten Esrum-Tisvilde mellem Hillerød og Helsinge midt i Nordsjælland.

Stort vådeområde

Pøl Åen har sit udspring ved Hillerød og løber ud i Arresø med vand fra landbrugs- og skovarealer i Hillerød og Helsinge området. Spildevand og næringsstoffer fra landbruget har medvirket til at Pøl Åen i årevis udledte forurenet vand til Arresø, men i 1990’erne blev kunstige søer anlagt som rensningsplan.

Solbjerg Engsø og Strødam Engsø samt de omkringliggende enge udgør det vådområde på 350 hektar, som filtrerer og opsamler fosfor og kvælstof. Læs mere herom på http://www.detabteland.dk

Bævere og rigt fugleliv

Området har et rigt fugleliv af ænder, gæs og vadefugle samt havørne der fouragerer i søen, som med brasen, sandart, skaller gedder og aborrer er populær blandt lystfiskere.

Mindst lige så spændende er bæver bestanden, som har trivedes i området siden 2009 og naturen bærer da også præg heraf med overgnavede birketræer og tydelige markeringer af aktivitet på å bredden. Læs mere hos Naturstyrelsen.

Gode rastepladser og et fugletårn

Bevoksningen med siv og hvidtjørn på den ene side af åen er tæt og vild, mens modsatte side præges af søer, marker og skov. Der er mange dejlige rastepladser med borde og bænke samt et fugletårn hvorfra man ser søer, landskab og skov.

Man kan ikke gå rundt om Solbjerg Engsø, som er landbrugsjord med græssende kreaturer, så vi gik til søen og vendte der. Mens vi spiste vores medbragte frokost, var vi så heldige at se havørne. 

På hjemvejen tog vi en afstikker fra asfaltstien (Esrum-Tisvilde-Ruten) ca. 1 km. syd for søen, gennem skoven ad Frederiksborgstien og Havrebakkevej til Bendstrupvej, hvor vi kom ind på asfaltstien igen. Det gav en dejlig variation af både åbent land og tæt bøgeskov.