Steder i Danmark du må vandre: Hindø rundt

Hindø ligger smukt i den sydlige del af Stadil fjord, nord for Ringkøbing. Øen blev fredet i 1991, men er åben for offentlig adgang.

Vue mod Vesterhavsklipperne er et af de steder, I kommer forbi. Foto: Susanne Findsen & Susanne Grøn

Den 80 hektar store Stadil fjord, der kun ligger 1,5 km fra Vesterhavet, var i en årrække belastet af store mængder af fosfor og kvælstof, men er i dag en af Danmarks reneste ferskvandssøer, og et yndet leve- og ynglested for alverdens andefugle og vadefugle.

200 meter lang bro

Den 7 km lange vandretur Hindø rundt tur starter ved den ca. 200 meter lange bro, forenden af Agersbækvej, vest for landsbyen Hee. Lavbroen er kun lige fri af vandet, man har nærmest en følelse af at ”gå på vandet”. Broen kan være lidt udfordrende at gå på hvis det stormer, med stærk sidevind.

Hindø Rundt - Lavbroen i stormvejr
Lavbroen. Foto: Susanne Findsen & Susanne Grøn

På den første del af øen føres man gennem en mandshøj rørskov. Man fornemmer det rige fugleliv, og det er sjovt at høre hvor der ”pippes og snakkes” inde fra rørskoven. Hvis man er heldig, får man den sjældne Rørhøg at se.

Hindø Rundt - Rørskoven i stormvejr.
Rørskoven. Foto: Susanne Findsen & Susanne Grøn

Trampestien

Efter at have krydset en lille bro og passeret et hus, skal I dreje til højre ad Trampestien. Trampestien er hele vejen markeret med røde pæle og den følger kysten næsten hele vejen rundt. Turen byder på strand, strandenge og et stort åbent område, der giver et fint blik over hele øen. Mod nord og vest nydes den flotte udsigt til havklitterne langs Vesterhavet og Stadil kirke ses i det fjerne. Mod syd ses Ringkøbing by.

Hele turen giver følelsen af at der er meget ”højt til himmelen” og der er rig mulighed for at ”kigge langt”.