Sådan må du løbe i skove

Må du løbe udenfor stierne? Ja, i offentlige skove, men ikke i private. Og hunden skal altid være i snor. Læs om reglerne her.

Det kan være fristende at dreje væk fra stien. Men det må du kun i offentlige skove. Foto: Niels Åge Skovbo (arkiv)

Når du vil løbe i skoven, så læg mærke til, om der står en rød pæl ved indgangen. Dén fortæller dig nemlig, hvordan du må færdes i skoven.

Er der en svenskrød træpæl med Skov- og Naturstyrelsens logo, er skoven statsejet, og så er reglerne mere lempelige, end hvis skoven er privat. I en privat skov er der typisk et skilt med regler for færdslen.

Statsskove: Du må løbe overalt

I statsskove må du løbe hele døgnet, og det er tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn. Det gælder også for skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken.
Parkeringspladser ved indgangen til skovene, toiletter mv. er tilgængelige for alle. Der er ofte bål- og grillpladser, borde og bænke i skoven, og dem kan man frit bruge.

Hundeskove: I mange statsskove er der en hundeskov, hvor hunde kan løbe frit. I resten af skovene skal hundene være i snor, både af hensyn til skovens dyreliv og de andre besøgende i skoven.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Motorkørsel er forbudt.

Foreninger behøver ikke søge tilladelse til at træne i skoven, hvis der kun er tale om almindelig, stilfærdig færdsel.

Private skove: Kun på veje og stier

I private skove må du gå, løbe og cykle, men kun på skovveje og stier. Også her skal din hund være i snor.

Her er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og du må ikke slå dig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.

Hvis skoven er under 5 hektar, må skovejeren lukke den af for offentligheden.

Vil du bruge skoven ud over til almindelig motion og gåture, skal du søge tilladelse hos ejeren. Det gælder også, hvis en forening vil bruge skoven. Løbeklubben kan altså bruge skoven uden tilladelse.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Motorkørsel er forbudt.