Kajak: 12 øvelser for din balance

Træn din balance og støttetag i kajak, så du undgår kæntringer og bliver mere tryg på vandet.

Nogle kajak-typer er temmelig levende, men balancen kan trænes. Foto: Colourbox

Din balance er essentiel i kajak. Halter balancen, er du ofte på nippet til at kæntre, og det giver utryghed – ud over at det ikke er videre behageligt.

Her er 12 øvelser for balancen i kajak. Når du bestrider disse øvelser, er du klar til at ro i en lidt sværere kajak.

Lav øvelserne i en kajak, du har det godt med at ro i.

Øvelserne er listet efter sværhedsgrad, så de letteste står først.

1. Find vippegrænsen i din kajak

Balancen sidder i hofterne. Her lærer du at bruge dem. Du har stadig fat i pagajen, så du kan redde dig med støttetag, hvis du er ved at vælte.

Det handler her om at lære din kajak at kende. Formålet er at finde ud af, hvor langt du kan vippe ned til siden uden at vælte.

Du skal langt ned. Faktisk er vippegrænsen på en kajak oftest så langt nede, at cockpitkarmen næsten er nede i vandlinien.

2. Overtræk af og på - uden pagaj

Tag dit kajak-overtræk på bagved i begge sider, og derefter foran. En simpel, men vigtig øvelse.

Du træner: At stole på du har balance ved hofterne alene, uden at du har fat i din pagaj.

3. Ro kajak – og kig op

Du ror almindeligt. Kig op, så du ikke kan se vandlinien.

Denne øvelse tvinger dig til at stole på at du kan holde balancen ved hjælp af dine hofter. Tæl, hvor mange tag du kan tage uden at ”kigge ned”.

Øvelsen er sværest ved at kigge op. Man kan gøre det lettere ved blot at ro med lukkede øjne i stedet.

Du træner: Balance med hofter og respons fra pagajen. Dit syn er en del af balancen, og det besværliggør du. Følingen fra hofterne til båden er det eneste, du har til at hjælpe dig med balance.

4. Pagaj under din kajak

Før pagajen under din kajak, først 2 gange den ene vej, og så 2 gange den anden vej.

Man kan konkurrere på tid, hvis man vil gøre det sværere og sjovere.

Du træner: Balance i ukurante stillinger. Når du læner dig forover, har balance i hofterne ikke samme effekt. Du bliver mere bevidst om dit tyngdepunkt i kajakken.

5. Håndpadling i kajak

Sæt dig i din kajak uden pagaj og brug hænderne til at padle med.

For at dreje skal du håndpadle ekstra meget, bruge roret og måske kante din kajak.

Du træner: Balance i hofterne. Psyken sættes på prøve, da du ikke bare kan redde dig med pagajens støtteredninger.

6. Kantning i kajak – ro slalom

Ved at kante din kajak kan du dreje meget kraftigere end med ror alene.

Du kanter ved at vippe båden mod den ene side. Du drejer til den side, hvor cockpitkarmen er ”oppe” (den vej kajakbunden vender).

Find nogle bøjer eller bundgarnspæle uden net og ro slalom ind og ud mellem dem.

Kantning er en vigtig grundlæggende teknik i kajak-roning, og du kan læse mere om den her:
Sådan kanter du din kajak.

Du træner: Drejeteknik og hofte-balance – og kendskab til vippegrænsen i din kajak.

7. Pagaj om på ryggen

Tag fat med begge hænder om din pagaj. Læg den på fordækket.

Med strakte arme hæver du pagajen op over hovedet og fører den så langt bagud, du kan. Det er ok at lade hænderne glide længere ud på skaftet.

Måske kan du få pagajen til at røre agterdækket?

Du træner: Psyken. Du kan ikke redde dig med pagajen og tvinger hofterne til at opretholde balancen.

8. Bordfyld din kajak

Vip fra side til side i din kajak, så den tager vand ind over cockpitkarmen.

Fyld så meget vand i kajakken som muligt alene ved at vippe.

Det opnår du ved en kombination af at skodde og vippe båden konstant til den ene side. Du vipper den så meget, at du er ”over vippegrænsen”, så du bliver nødt til at skodde for ikke at kæntre.

Du træner: Skodning. Balance med hofte. Kendskab til kajakkens vippegrænse.

9. Op på hug - og måske stå i kajak

Du sidder på hug i en kajak, hver gang du stiger i båden fra en bro, eller stiger op fra en bro.

Ved istigning sætter du en fod på hver side af midten lige foran sædet, før du sætter dig. Ved opstigning ved bro trækker du fødderne op under dig i samme stilling, lige inden du får dig rejst fra sædet.

Denne øvelse handler om at kunne gøre dette uden at støtte sig til en bro.

Sid på hug i din kajak. Hvis du har det godt på hug, kan du prøve at strække benene, altså komme op at stå.

Hvis du er oppe at stå, sætter du dig på samme måde igen, som du kom op at stå.

Du træner: Balance i kajak. Det er altid kajakkens midte, der skal belastes. Tyngdepunktet hæves, hvilket besværliggør balancen.

10. Ro kajak i bølger

Når der er bølger, sættes din evne til at holde balancen med hofterne alene på prøve. Hvis ikke du kan holde balancen med hofterne alene, vil du finde dig selv bruge meget af tiden på at lave støtteredninger med pagajen.

Er din balance trænet, kan du holde fin fremdrift i din kajak også når der er bølger.

Du træner: Balancen, pagajredninger. Din evne til at håndtere mere eller mindre uventet impulser fra bølgerne.

11. Ro kajak i refleksbølger

Refleksbølger er tilbageslaget fra en bølge, som rammer noget. De går på kryds og tværs og er svære at læse. Dermed kan det være vanskeligt at plante korrekte støttetag med pagajen.

Den balance, du har i hofterne, er altså det bedste, du har, når du ror i refleksbølger.

Styrefart øger din balance, men det er kun muligt at holde en vis fart, hvis du ikke skal lave støtteredninger med pagajen hvert andet øjeblik. Balancen skal altså sidde i hofterne.

Du træner: Balance. Støtteredninger. Din evne til at håndtere mere eller mindre uventede impulser fra bølgerne.

12. Prøv nogle sværere kajakker

Principperne for at opretholde balance er de samme uanset kajak-type, det bliver blot sværere.

Derfor er det god træning at prøve nogle sværere kajakker og finde ud af, hvor din grænse går. Så kan du også konkret holde øje med, om du forbedrer dig.

Du træner: Hele din generelle teknik. Kravene skærpes i en sværere kajak.