Sådan må du cykle i skove

MTB/cykling: Hold dig på stierne. Så må du gerne cykle i både offentlige og private skove.

Man kan godt få lyst til at cykle væk fra stien og ind imellem træerne. Men dén går ikke. Det belaster skovbunden for meget. Foto: Bent Nielsen

I skove skal mountainbikes og andre cykler blive på stierne.

Mange steder er der etableret MTB-stier med skiltning. De er mere udfordrende end gangstier, og her risikerer du ikke i så høj grad at møde gående, heste, stavgængere, løbere mv.

Drop skovbunden, når du cykler

Det er ikke tilladt at cykle i skovbunden, ned ad skrænter, stendiger eller på gravhøje.

Cykling på disse steder ødelægger nemlig skovbunden, skrænterne og eventuelle fortidsminder. Reglerne for cykling i skove er bestemt i Naturbeskyttelsesloven.

Læs skiltene

Både i offentlige og private skove kan der være lokale begrænsninger på, hvor mountainbikere må køre. Du kan se det på skiltene.

Private skovejere kan indskrænke adgangen til at cykle på stierne i deres skove, hvis cyklingen medfører problemer.

Færdselsloven gælder også i skoven

Ifølge Færdselsloven skal hastigheden afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.

Det stiller særlige krav i skoven, hvor udsynet ofte er ringe og underlaget løst og glat.

Den almindelige højrevigepligt gælder også ved kørsel i skoven.

Vis hensyn

  • Sæt dig ind i reglerne, så du ikke ødelægger skoven eller andres skovtur
  • Vis hensyn til andre skovgæster, så de kan nyde deres skovtur
  • Kør kun cykel på skovveje og brede stier
  • Sæt farten på din cykel ned, når du passerer andre skovgæster og vær sikker på, at de har opdaget dig
  • Kør cykel med omtanke og pløj ikke stien op med bremsespor
  • Tilpas hastigheden til forholdene (udsyn, underlag osv.). Husk, det er lovligt at færdes til fods overalt i offentlige skove, så pludselig kan der være et barn på stien foran dig.