4 love du måske bryder, når du løber

Der er rent faktisk flere love, som du måske bryder, når du er ude på den ugentlige løbetur. Vi har kigget i den danske lovgivning og fundet potentielle ulovligheder.

Der er flere færdselsregler, som kan omfatte løbere. For at nævne et eksempel så skal du benytte fodgængerovergange. Foto: Colourbox.com

1. Er du tissetrængende?

Det er er rent faktisk fuldstændig forbudt at tisse i det offentlige. Det gælder både gader og stræder men også den fri natur, hvor mange løber.

Det er i ordensbekendtgørelsen, vi finder loven, og der er nok ikke mange, som er klar over, at naturen også er forbudt tisse-område. Med andre ord så skal du altså finde et toilet, hvis du vil holde dig inden for lovens rammer.

Er toilettet helt uden for rækkevide, så straffes det ulovlige tisseri typisk med en bøde på 1.000 kroner, men gør du det i skoven og naturen, så skal der vist alligevel meget til, før politiet skrider ind.

Ordensbekendtgørelsen, kapitel 2
§ 3. Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.

Få inspiration: Vorespuls.dk's løbeside

2. Løber du i den rigtige side?

Som udgangspunkt skal alle trafikanter vise hensyn uanset, om de er på gåben, cykel, bil eller andre transportmidler.

Er der ikke en gangsti, og du er nødt til at benytte enten vej eller cykelsti, så skal du som løber være i venstre side i færdselsretningen. Kun ved særlige omstændigheder, hvor du mener, du bliver udsat for fare, er det tilladt at gå i modsatte side.

Ydermere skal du vise ekstra hensyn til børn, skolepatruljer, ældre mennesker og personer der fremgår værende svækket (syn, fysisk handicap m.m.).

Færdselsloven, Kapitel 3
Stk. 2. Gående, som benytter kørebanen, skal gå yderst i venstre side i færdselsretningen eller, hvis vedkommende trækker cykel eller knallert, yderst i højre side. Den gående kan dog gå i den modsatte side, hvis den pågældende ellers ville blive udsat for fare, eller hvis særlige omstændigheder tilsiger det.

Der er flere færdselsregler, som kan omfatte løbere. For at nævne et eksempel så skal du benytte fodgængerovergange eller lignende, hvis du skal krydse vejen, såfremt det er i nærheden, ellers koster det 700 kroner. Det foreskriver færdselslovens § 10, stk. 5. Du må selvfølgelig heller ikke løbe overfor rødt lys, det ved de fleste, men har du ikke tålmodigheden til at vente, så kan du også se frem til en bøde på 700 kroner.

Læs også: Få mere fart på 5 km'eren

3. Smider du geler, flasker og andet emballage på løbeturen?

Det tager naturen mellem 4.000 og en million år at nedbryde en vandflaske, alene det burde naturligvis være grund nok til, at du ikke smider din flaske i skoven på løbeturen. Men du får også en bøde for det på op til 3.000 kr. Det samme gælder eksempelvis for emballagen på dine geler, når du er til løb.

Miljøstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at henkastning af en flaske eller en dåsecola i naturen typisk koster 1.000 kroner i bøde, men det kan straffes med bøde op til 3.000 kroner.

Miljøbeskyttelsesloven, Kapitel 6
§ 43. Enhver, der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Interesseret i cykling? Så læs mere på vores side om cykling

4. Løber du på privat grund?

Medmindre du kender naboen rigtig godt, så må du altså ikke løbe gennem deres have uden deres samtykke.

Det giver også god mening, men det gælder også private veje. Hvis der er en lovlig færdselstavle, som forbyder dig at løbe på vejen, så kan du altså straffes med en bøde, såfremt du alligevel benytter vejen.

Mark og vejfredslovgivningen, Kapitel 6
§ 17. Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel eller færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde.