Eksperten forklarer: Derfor må mountainbikere gerne cykle i fredet skov

VoresPuls har talt med Programleder for DGI Outdoor om hvorfor, mountainbikeryttere principielt gerne må køre på veje, stier og spor i fredet skov.

Fredninger skal bl.a. passe på friluftslivets muligheder. Her er mountainbike blevet en stor og naturlig del af mange menneskers friluftsliv.

Grunden til, at VoresPuls tager denne diskussion op, er, at Fredningsnævnet vil have fjernet to mountainbikespor i Aalborg Kommune. Sagen stammer fra december 2019, og DGI er ikke enige med Fredningsnævnet. Du kan læse mere om sagen HER.

Læs også: MTB-træningsprogram: Få bedre form og teknik

I den forbindelse har VoresPuls stillet Thomas Larsen Schmidt en række spørgsmål om det. Han er programleder for DGI Outdoor, og kan ikke forstå, hvorfor at mountainbikespor skal forbydes i fredet skov. I det her tilfælde tager sagen sit udspring i de to spor i Aalborg.

Hvorfor kører man på mountainbike i fredede skove?

Det gør man fordi, fredede områder er god natur, som er dejligt at opleve på en mountainbike.

Fredninger skal bl.a. passe på friluftslivets muligheder. Her er mountainbike blevet en stor og naturlig del af mange menneskers friluftsliv.

Ideen med fredninger er også, at det skal være til gavn for både natur, landskab og borgere. Det stopper byggerier, veje, antenner huse m.m. og styrker i stedet natur og friluftsliv - herunder cykling og f.eks. mountainbike.

Læs også: TBE-virus i Danmark: Det kan du gøre for at beskytte dig

Kan du opridse, hvad ideen med fredet skov er?

Helt kort, så er fredninger et middel til at passe på noget, vi gerne ser bevaret. Det meste natur i Danmark er ikke fredet.

I Danmark har vi et fredningssystem, hvor kommuner eller Danmarks Naturfredningsforening har mulighed for at foreslå, at noget skal fredes. Det kan være en bygning, et landskab, et særligt naturområde, eller noget helt fjerde. Når noget bliver fredet, har lokale fredningsnævn bestemmelsesretten over det, der er fredet. Er en skov fredet, så skal fredningsnævnet i området spørges, før noget kan ændres.

Hvorfor er der opstået en sag om, hvorvidt mountainbikere må køre i de to fredede områder i Aalborg?

Mountainbikere må rent faktisk gerne køre i de to fredede områder - men mountainbikesporene er vurderet ulovlige i forhold til fredningen og skal fjernes. Det betyder med andre ord, at mountainbikerytterne nu skal ud og cykle på de stier, som også bruges af eksempelvis gående.

Lige lidt om sagen i Aalborg. Området blev fredet i 1960 for at beskytte landskabet mod bebyggelse, fabrikker mv., og for at sikre at Aalborg Kommunes folks fortsat ville have adgang til de dejlige områder. Men i 1960 formulerede de i fredningsteksten, at der ikke måtte foretages terrænreguleringer.

Læs også: MTB: På sporet af højere fart

Aalborg Kommune ejer områderne/skoven, men de må ikke lave ændringer uden at spørge om tilladelse eller dispensation fra Fredningsnævnet. Aalborg Kommune har gennem 10 år vurderet, at mountainbikespor var en god måde at sikre gode naturoplevelser for alle, da de skiller trafikken fra hinanden. De får så en klage over, at de har givet lov til sporene, og derfor beder de fredningsnævnet om med bagudvirkende kraft at give dispensation til sporene. Fredningsnævnet siger nej og afgør, at sporene skal nedlægges.

Her kommer krøllen så ind. For man må stadig køre cykel på veje og stier i området - bare ikke på mountainbikesporene i fremtiden, da de skal fjernes. Fredningsnævnet mener, at de specifikke ord og sætninger, der er brugt i 1960, skal forstås helt bogstaveligt, og har derfor forbudt sporene.

Hvorfor skal mountainbikere have lov til at færdes i fredet skov?

Fredet skov er til for at sikre natur og friluftsliv. Det er et stort problem, hvis fredninger automatisk forbyder dele af friluftslivet uden gode argumenter. Derfor bør cykling kun forbydes, hvis der er dokumentation for særlige naturmæssige eller landskabelige hensyn. Det er ikke ok at forbyde fx cykling for at tækkes en lodsejer eller fordi, man ikke bryder sig om eksempelvis mountainbike.

Kan mountainbikerer ikke bare køre i ikke-fredet skov?

Det kan de også, og i de fleste fredede områder er cykling tilladt, så der må man altså gerne køre.

Læs også: MTB: Sådan indstiller du dit styr

Dansk lov skelner ikke mellem cykeltyper, så enten er cykling forbudt, eller også er det ikke. Det vil sige at, hvis der er cykling tilladt i en fredet område, så må man cykle der - også på en mountainbike. Hvis fredningen tillader etablering af nye stier, vil man f.eks. kunne anlægge et nyt mountainbike specifikt spor.