Åer og søer: Hvor må du ro kajak?

De fleste åer og søer er åbne for kajak-roere. Men ofte sætter nogle regler grænser for udfoldelserne. Se her, hvor du finder reglerne.

En kajak forstyrrer normalt ikke særlig meget i naturen, men nogle områder er lukkede for roning. Foto: Fjordvang Ungdomsskole

Læg en plan før du roer afsted

Før du lægger din kajak ned i en sø eller å, er det klogt at finde ud af, om du overhovedet må ro der. Det kan du ikke se fra bredden, så dén planlægning skal laves hjemmefra.

Søer og vandløb, hvor bredden er ejet af flere forskellige ejere, er som udgangspunkt åbne for ’sejlads med småfartøjer uden motor’, hvis det ikke er til skade for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller høst af tagrør.

Men hvis vandløbet eller søen kun ligger på en enkelt ejers ejendom, så kan ejeren lave andre regler. Desuden kan vandløbsmyndighederne regulere sejladsen på søer og vandløb. Reglerne kan godt være noget kringlede, fordi de skifter alt efter hvor du er.

Grunden til, at myndighederne regulerer sejladsen, er, at man vil beskytte naturen.

Dansk Kano og Kajak Forbund har samlet reglerne for søer og åer: www.kano-kajak.dk, klik på ”hvor må du ro” i venstre spalte. I databasen kan du slå mange vandløb op.

Dansk Ornitologisk Forening har en database over de vigtigste fugle-lokaliteter. Her er adgangsforholdene til mange søer og åer beskrevet, og her står ofte et afsnit om kajakroning. Se Dofbasen.

Danmarks Idræts-Forbund har udgivet en folder med regler for kajakroning, så man hurtigt får overblik over reglerne for f.eks. landgang, overnatning osv. Se: Idrættens adgang til naturen - sejlads på sø og å.

Ring til kommunen

Hvis adgangsreglerne for den sø eller å, hvor du gerne vil ro, ikke står beskrevet på de fire hjemmesider, må du kontakte kommunen. De kan oplyse dig om reglerne.