Derfor får du kramper i din træning

Krampe kan ramme alle og i al idræt som svømning, løb og fodbold. Typisk opstår kramper under længerevarende motion som marathon og triatlon.

Kramper kan være arvelige. Tidligere skader på scener og ligamenter kan øge risikoen. Foto: iStockphoto

Mange årsager til kramper

Lad os slå fast én ting fast fra starten: Der kan være mange årsager til, at kramper i musklerne opstår, men få klare svar på hvordan du modvirker dem.

Kramper opstår typisk under længerevarende motion

Kramper kan opstå under forskellige motionsformer, såsom svømning, løb og fodbold. Men kramper ses hyppigst under længerevarende og udmattende konkurrencer, såsom ironman og andre triatlon konkurrencer.

På trods af, at kramper er hyppige under længerevarende idrætsformer, er årsagerne til krampernes opståen endnu ikke klarlagte. Så på trods af at tilskud sælges i handlen som 'anti-krampe' elektrolytter (Se boks til højre), er de videnskabelige beviser endnu uklare.

4 teorier med bud på forklaringen til kramper

Her er fire teorier, som forsøger at forklare, hvorfor kramper opstår:

  1. Forskydninger i blodets saltbalance (natrium) på grund af sved.
  2. Unormale kalium, magnesium eller calcium niveauer i blodet på grund af sved.
  3. Dehydrering på grund af sved eller manglende væskeindtag.
  4. Varme- eller kuldepåvirkning af musklerne.

Hovedårsagen er de neuro-muskulære funktioner

Det er muligt, at nogle af disse parametre har indflydelse på udviklingen af kramper. Men den fremherskende teori i øjeblikket er, at det er de neuro-muskulære funktioner i kroppen ved længerevarende træning eller konkurrence, som er hovedårsagen.

Saltmangel kan være en årsag

Traditionelt set er muskelkramper blevet relateret til ubalance i salt eller vand. Disse teorier er opstået på baggrund af de mekanismer, der sker under træning og konkurrencer ved længerevarende fysisk aktivitet.

Når vi bevæger os og sveder, mister vi væske og elektrolytter fra kroppen. Det resulterer i forskydninger af stoffer i kroppen, påvirkning af nerveender og impulser og dermed potentiel generering af kramper.

Væskemangel kan påvirke kramper

Det er observeret, at atleter, der genererer kramper, ofte har mistet en del væske og elektrolytter via sved. Det kan påvirke kroppen i en negativ retning, og så opstår kramperne. Men, i denne teori er der ikke taget højde for, at kropsvægten - og dermed væske- og elektrolyttabet - ofte er tilsvarende i atleter, der ikke får kramper.

Kramper kan være arvelige

Et studie fra Sydafrika i 2011 undersøgte faktorer, der havde en sammenhæng med forekomsten af muskelkramper hos 433 atleter, der dyrkede ironman.

Læs også: Magnesium forebygger krampe - det skal du spise

Resultaterne viste, at de atleter, der havde oplevet muskelkramper var både højere og tungere og havde hurtigere konkurrencetider - på trods af ellers ens niveauer imellem grupperne.

Herudover havde gruppen, der havde oplevet kramper, oftere været ramt af sene- eller ligamentskader. Endelig blev der set en øget hyppighed af kramper blandt familiemedlemmer.

Konklusionen er, at

  • høj intensitet på konkurrencedagen kan resultere i muskeltræthed og dermed kramper.
  • der kan være arvelige årsager.
  • tidligere skader på sener og ligamenter kan måske øge risikoen for kramper.