Sådan er reglerne: Hvor og hvornår må du cykle i skove?

Det kan være svært helt at gennemskue, hvordan reglerne er i forhold til at cykle i de danske skove. Her får du et nemt overblik over, hvad du må - og ikke må.

I forhold til skov kan der groft sagt skelnes mellem to typer af skov: Offentlige skove eller privatejet skov. Og det er vigtigt at vide, hvilken type af skov du befinder dig i eller gerne vil cykle i, for det har betydning for dine udfoldelsesmuligheder på cyklen.

Læs også: Eksperten forklarer: Derfor må mountainbikere gerne cykle i fredet skov

I offentlige skove…

  • Må du færdes hele døgnet, 365 dage om året
  • Er du til fods, må du færdes både på veje og stier og uden for veje og stier – dog under hensyn til gravhøje, fredede jorddiger etc.
  • Er du på cykel skal du holde dig på veje og stier
  • Husk at rette dig efter skiltning
  • Kan adgangen til skoven forbydes eller begrænses på dage, f.eks. hvis der holdes jagt eller udføres intensivt skovarbejde

Når man taler om ”offentligt ejede skove”, gælder det ud over Naturstyrelsens arealer også skov, der er ejet af stiftelser, kommuner, andre statsorganisationer og Folkekirken. Naturstyrelsens skove kan kendes ved de rødbrune pæle med afrundet top, som fremgår med styrelsens logo. I kommunale skove er pælene sorte (ikke alle kommuner er dog lige gode til at skilte dem) med pyramidetop.

I privatejede skove…

  • Er der adgang fra klokken 6 om morgenen frem til solnedgang
  • Må du kun færdes på veje og stier, uanset om du er til fods eller på cykel
  • Husk at rette dig efter skiltning
  • Kan adgangen til skoven forbydes eller begrænses på dage, f.eks. hvis der holdes jagt eller udføres intensivt skovarbejde
  • Er skoven under 5 hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden

Private skove kan kendes ved, at pælene er brune og skrå top, ligesom der ikke er logo fra f.eks. Naturstyrelsen eller en kommune.

Tidligere har der i lovgivningen været en bestemmelse om, at man kun måtte færdes på befæstede stier. Det betød groft sagt, at man kun måtte køre på grusstier. Men bestemmelsen er fjernet for flere år siden og gælder ikke længere - også selvom nogle private skovejere måske måtte henviser til den. Du må således cykle på veje og stier, der egner sig til en ’almindelig cykel’ (mere om det i afsnittet herunder).

Læs også: MTB: Det skal du gøre, når du møder skræmmeskiltning

Du må godt køre på el-cykel

I offentlige såvel som private skove må man benytte det, der lovgivningsmæssigt går under betegnelsen ”almindelig cykel”. Det omfatter både bycykler, racercykler og mountainbikes. Man kan ikke gøre adgang forbudt for mountainbikere, men tillade almindelige bycykler. Enten må man cykle, eller også må man ikke.

Efterhånden som flere og flere anskaffer sig en el-cykel, møder vi også spørgsmål om, hvorvidt el-cykler må benyttes i skove. Og det korte svar er: Ja, det må de godt!

En el-cykel/e-bike vil også falde under betegnelsen ’almindelig cykel’, hvis det er en ’pedal assist’, altså hvor motoren kun aktiveres, når du træder i pedalerne, og hvis cyklens elmotor ellers overholder reglerne om en maksimal topfart på 25 km/t. Og det vil være gældende for nærmest alle el-cykler, du kan købe hos en cykelhandler.

Læs også: MTB-træningsprogram: Få bedre form og teknik

Specifikt om mtb-spor

Skovejeren – det være sig Naturstyrelsen eller private skovejere – kan godt give tilladelse til yderligere færdsel på cykel, end det loven umiddelbart tilsiger.

F.eks. etableringen af et mountainbikespor, hvor det så er tilladt at køre på et spor/en sti, der ikke umiddelbart egner sig til en ’almindelig cykel’. Det giver f.eks. mening, hvis man gerne vil skille brugergrupper – f.eks. gående, heste, mountainbikere – fra hinanden.

Læs også: MTB: Det skal du gøre, når du møder en hest