Sådan fik løbeklub gang i de inaktive medlemmer

Copenhagen Frontrunners har næsten fordoblet medlemstallet ved at kontakte inaktive medlemmer og oprette et træningstilbud specifikt til den passive målgruppe.

Styrketræning inden den normale løbetræning er blandt de nye aktiviteter, som medlemmer bliver tilbudt i løbeklubben Copenhagen Frontrunners. Foto: Jens Alstrup

De fleste klubber kan nikke genkendende til, at medlemmer falder fra og nye kommer til. Nogle steder går til- og frafaldet lige op. Andre steder, og det er ikke så få, bliver den trofaste skare mindre og mindre og mere og mere lukket. I al ubemærkethed falder medlemmer fra og melder sig ud eller bliver såkaldt passive medlemmer på grund af skader, barsel eller nye arbejdstider. Imens fortsætter klubben med at træne på samme tidspunkt og med stort set samme indhold.

I løbeklubben Copenhagen Frontrunners var situationen ikke ulig denne. Skaren af løbere til den ugentlige løbetræning hver tirsdag kl. 18 blev mindre for hvert år. Lige indtil en handlekraftig håndfuld besluttede at gøre noget for at vende udviklingen.

”Vi var blevet for lukket en gruppe, for skrøbelige og med for få trænere. Vi ville gerne have et stærkere fundament med flere medlemmer og flere tilbud til de forskellige ambitionsbehov, der er blandt løberne,” fortæller Tommy Kristoffersen, formand i Copenhagen Frontrunners.

Læs også: Gratis print-ud-træningsprogram: Træn op til 10 km

Lavede en intern medlemsundersøgelse

For at sætte handling bag den velmenende udmelding og for ikke at handle i blinde, besluttede klubbens handlekraftige flok at lave en intern medlemsundersøgelse. Klubbens cirka 60 medlemmer blev delt op i tre grupper – rød, gul og grøn. De røde var dem, der nærmest aldrig eller aldrig dukkede op, men som stadig betalte medlemskab. De såkaldt passive sponsorer. De gule var dem, der dukkede op med jævne mellemrum, men ikke hver gang. De grønne var dem, der mødte op så godt som hver gang.

Aktionsgruppen bed derpå al skam i sig, tog fat, hvor det kan gøre ondt og ringede til de inaktive medlemmer for at høre, hvad der lå til grund for den manglende deltagelse. Det krævede sin del overvindelse at ringe til fremmede mennesker, men reaktionen var ovenud god, fortæller Tommy Kristoffersen.

”Det var generelt super positivt, og det gav os en indsigt i, hvor vores medlemmer er lige nu. Vi havde måske i forvejen en fornemmelse af, hvorfor den her person ikke dukker op, men ikke noget konkret,” siger Tommy Kristoffersen.

En frygt på forhånd for at åbne Pandoras æske viste sig ubegrundet, for det var sjældent, at opkaldene afstedkom massiv kritik. I stedet fik klubben feedback fra 10-15 personer. En generel tendens var, at de passive havde lyst til at vende tilbage, men også en frygt for ikke at kunne følge med.

Læs også: Få mere fart på 5 km’eren

Nyt hold for passive: Kom godt i gang igen

Med det in mente besluttede Copenhagen Frontrunners at oprette et nyt hold med navnet ”Kom godt i gang igen,” hvor tempo, intensitet og distance var afbalanceret i forhold til en målgruppe, der har brug for en stille og rolig start efter en pause. Holdet blev lagt på samme tidspunkt som det ”normale” hold, altså tirsdag aften klokken 18, så der stadig var mulighed at dyrke det sociale aspekt, som spiller en vigtig rolle i Frontrunners, i forbindelse med opvarmning, omklædning og fællesspisning efter træning.

Holdet startede op i maj, og blev tilbudt til de inaktive medlemmer. Efter sommerferien blev tilbuddet udvidet til også at rumme helt nye medlemmer. I Copenhagen Frontrunners betyder, at de på et halvt år er gået fra 60 til 100 medlemmer. Alene ved at lave et introforløb, der giver nye løbere en god og skånsom start på løberlivet, samt ved at gribe knoglen og være åben overfor den feedback, der måtte komme fra medlemmer, der er faldet fra.

Det seneste halve års udvikling har lært Copenhagen Frontrunners ikke at være bange for at prøve noget nyt, at og at det er vigtigt at lytte til medlemmerne, hvis foreningen vil blive ved med at være vedkommende for udøverne.

Læs også: Så meget forbrænder du ved at gå og løbe

Idrætsudøvere kan ikke blive puttet i samme kasse

”Danskerne løber af vidt forskellige årsager og ambitionsniveauer. Nogle vil gerne løbe stærkere, andre vil bare gerne holde sig i form,” siger Tommy Kristoffersen.

Klubben har derfor nu sat sig som mål, at der altid skal være mindst to tilbud, så medlemmerne selv kan vælge hvilken træning, de har lyst til at deltage i.

”Der findes mange forskellige løbetypologier, og hvis vi som idrætsforening gerne vil have mange medlemmer, er vi nødt til at have mange tilbud. Hvis du putter alle ned i den samme kasse, er det svært at imødekomme de mange behov, danskerne har, når de dyrker motion og så bliver ingen tilfredse,” lyder det fra Tommy Kristoffersen.