Prøv orientering

Der er både korte og lange ruter, så man selv kan bestemme tempoet - ligesom posterne også har forskellige sværhedsgrader, lige fra begynderposter til svære poster

Orienteringsløb er at finde en række af poster i den rigtige rækkefølge. posterne er markeret i terrænet med en hvis/orange skærm eller med en træpæl hvis det er de faste poster.

Kortet gør det muligt for dig at "se" frem i terrænet. Du kan umiddelbart fra kortet aflæse, hvordan stier, veje, hegn og grøfter forløber, krydser hinanden eller løber sammen. Det er ikke svært at læse sådanne ledelinier og at bruge kryds og sammenløb som sikre opfang. Kortet viser dig også terrænets form og fremkommelighed.

Kortlæsningen er det vigtigste hjælpemiddel i orientering. Vi kan med god ret sige, at det er her sjælen i sporten ligger gemt.

Læs mere her: https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/hvad-er-orientering

Vi mødes ved klubhuset. Du kan løbe alene eller sammen med andre.Efter løbet er der en let frokost