Zone 1 puls

Mit spørgsmål opstår i forbindelse med at jeg læser artiklen "drop tempoløb".
Jeg løber oftest i kuperet terræn, hvor det kan være en udfordring for mig at holde pulsen nede og spørgsmålet er derfor:
Er det gennemsnitspulsen, der skal ligge indenfor zone 1 eller skal jeg indstille mit pulsur til at alarmere mig, når min puls kommer over 75% af max. pulsen?

Stillet af jesper bæk nielsen ons, 2014-05-14 12:06 Svar

1 svar:

Hej Jesper

Det er vanskeligt at svare på, da det meste forskning netop laves på flad vej, hvor forholdene er ens hele vejen igennem. Men sats på at gennemsnitspulsen ligger omkring 70 % af maksimal pulsfrekvens, for da der kommer bakker og måskeforskelligt underlag vil der i perioder være lidt højere puls.

Du kan også vælge at træne intensivt i kortere perioder af fx. 4 min, hvor du giver fuld gas og derved har en det meste af træningen i zone 3.

Netop crossløb kan man godt træne i zone 2, da der er så mange anaerobe perioder - op af bakke. Det vil alligevel give udslag på pulskurven, som vil stige og placere sig i zone 2, mens arbejdet faktisk er i zone 2. Forvirret? På korte bakker laves der zone 3 arbejde, men pulsen vil ikke kunne nå at stige til zone 3 på blot 5, 10 eller måske 20 sekunder. Træning i zonerne relatere sig primært til pulstræning, som karakteriseres af intervaller på mere end 1 min.
Anaerob træning, varer kortere tid, og selv om det ofte er nær maksimalt arbejde, kan pulsen ikke nå at komme særligt højt op. En maksimal sprint på 30 sek. vil typisk kun udløse en pulsfrekvens på mellem 90 og 93% af maksimal pulsfrekvens.

Jonas Tybirk Nielsen Idrætsfysiolog og DGI-landsinstruktør i løb 4 år 9 uger 4 dage 5 minutter 35 sekunder Bedste svar Løb (3)

Dit svar

Log ind - så kan du skrive et svar.